Paintball

Hur paintballspelet fungerar hos oss vid uthyrning

Vi går igenom säkerhetsreglerna som är de absolut viktigaste och ska följas till punkt och pricka.
Masken är viktigast, den ska bäras på anvisat område och aldrig tas av där. Markören kommer visas och genomgång hur den fungerar, de vi kör med är tippman 98 custom med 3000 psi tankar och 200 bolls magasin.

Skyddskläderna består av en camo overall och handskar, vid kallare väder eller om man vill skydda sig mera är mjuka och lediga kläder ett alternativ under. När genomgången är klar och alla frågor är besvarade kommer var och en skriva under en lista med våra förhållningsregler och de förpliktelser som varje spelare tar på sig då denne går på banan och börjar spela. Vi står ej för några skador som uppkommer under spelet och alla skall följa våra anvisningar annars får man gå av banan.

På Banan

När ni kommer ut på banan får varje person en markör och fyller på boll. Här bär vi mask hela tiden.
De 2 uppdelade lagen går till var sin kortisda på banan och ställer sig vid sin startmarkering (en stor plåt).

Spelledaren kommer göra tecken för att se så att båda lagen är klara, därefter gör man sig redo och väntar på en signal. Tuuuut, spelet är igång.

Träffad

Blir man själv träffad eller på markören så tar man handen på huvudet och går av banan åt närmaste håll.
En träff ska innehålla skal, stänk från grenar räknas inte som träff, men oftast känner man om man får en träff på kroppen.

Går färgfläckar bort?

Färgen är vattenlöslig och förvinner direkt av vanligt vatten eller i tvätten. Tvätta gärna kläderna så snabbt som möjligt.

Spelet

När alla är utskjutna eller om det ena laget hämtat motståndarnas flagga till sin egen bas/start så blåser vi av spelet. Och där efter går alla och hänger upp sina markörer så vi kan fylla på luft. Behöver man torka sin mask eller vill ta av den går man ut från banan och in i säkerhetszonen.

Instruktörer

Våra instruktörer har lång erfarenhet och går igenom alla säkerhetsregler och ger tips innan man går ut på banan

a