Corona

Vi har anpassat verksamheten efter rådande läge och tycker att det har fungerat mycket bra. Då all aktivitet sker utomhus och man av naturen håller avstånd är tycker vi att vi är så coronasäkra man kan vara om man ska göra en gruppaktivitet.

  • All vår utrustning är nytvättad när de ska användas.
  • Maskerna desinfekteras med alkoholrengöring för att döda alla bakterier efter varje användning.
  • Overaller och handskar är alltid nytvättade när du får dem.